Tag Archives: drink z absyntem

Drink z absyntem

Oto krótkie wyjaśnienie roli, jaką w zainstalowaniu szklanego sufitu odgrywają różnice w stylu konwersacyjnym. Podejmując decyzje o awansach na stanowiska kierownicze, szuka się takich cech, jak wysokie kompetencje, zdecydowanie i zdolności przywódcze. Jeśli decyzje o awansach podejmują mężczyźni lub w większości mężczyźni co zwykle się dzieje to mogą oni fałszywie interpretować kobiecy styl mówienia jako dowodzący niezdecydowania, niezdolności do przejęcia władzy, a nawet niekompetencji. Wszystkie omówione dotąd różnice w stylach konwersacyjnych mogą działać na niekorzyść kobiet posługujących się nimi w miejscu pracy. Na przykład kobieta, która uważa, że przy podejmowaniu decyzji należy zachować pozory zgody, bo wszystko inne wyglądałoby na arogancję, zaczyna od zapytania współpracowników o zdanie. Coś takiego jej szefowie mogą wziąć za dowód, że nie wie, co powinna zrobić, że usiłuje namówić innych do podjęcia decyzji za nią. Kontaktowało się ze mną wiele kobiet przekonanych, że mają wspaniałe osiągnięcia w pracy i że wiedzą o tym ich współpracownicy, lecz nie przełożeni. Albo te kobiety nie podejmowały kroków niezbędnych do zdobycia uznania poza kręgiem swych bezpośrednich współpracowników, albo przełożeni nie starali się zauważyć ich osiągnięć i przekazać tego wyżej. Działania tych kobiet, na przykład skromne wysuwanie pomysłów mających wpływ na współpracowników i pomoc innym, nie były łatwo zauważalne, w przeciwieństwie do sprawnej prezentacji jakiejś sprawy.